xلطفا جهت ثبت سفارش ابتدا در سایت عضو شوید.

ارتباط با ما :   02177323131  حداقل خرید 50 میلیون ریال
چای احمد 100 گرمی ساده 9.8%تخفیف
چای احمد 100 گرمی معطـر 9.8%تخفیف
چای احمد 500 گرمی ساده 9.2%تخفیف
چای معطر اجمد 500 گرمی 9.2%تخفیف
چای احمد تی بگ 100 تایی ساده 11.2%تخفیف
چای احمد تی بگ 100 تایی معطر 11.2%تخفیف
چای احمد تی بگ 25 تایی ساده 13.5%تخفیف
چای احمد تی بگ 25 تایی معطر 13.5%تخفیف
چای سیاه ارل گری معطر 500 گرمی گلستان 18%تخفیف
چای سیاه کیسه ای گلستان ارل گری پک 25 عددی 24.4%تخفیف
چای سیاه کیسه ای گلستان ممتاز هندوستان پک 25 عددی 24.4%تخفیف
چای شهرزاد 400 گرمی ساده 34.4%تخفیف
چای شهرزاد 400 گرمی عطری 34.4%تخفیف
چای گلستان ساده 500 گرمی 18%تخفیف