xلطفا جهت ثبت سفارش ابتدا در سایت عضو شوید.

ارتباط با ما :   02177492029 فقط تهران
آرد برنج ترخینه 24.4%تخفیف
آرد ذرت تـرخینـه 19.1%تخفیف
آرد سوخاری ترخینه 21.4%تخفیف
آرد نخودچی ترخینه 22.2%تخفیف
بلغور جو ترخینه 26.9%تخفیف
بلغور گندم ترخینه 26.9%تخفیف
پودر سوخاری ترخینه 20.9%تخفیف
جـو پـرک ترخینه 23.2%تخفیف
جو پوست کنده ترخینه 23.5%تخفیف
گندم پـرک ترخینه 27.3%تخفیف
گندم پوست کنده ترخینه 22%تخفیف