xلطفا جهت ثبت سفارش ابتدا در سایت عضو شوید.

ارتباط با ما :   02177323131  حداقل خرید 50 میلیون ریال
ارده 600 گرمی عقاب 22.4%تخفیف
حلوا ارده سنتی عقاب – 100 گرم 30%تخفیف
حلوا ارده سنتی عقاب – 50 گرم 23.8%تخفیف
حلوا شکری پسته عقاب – 250 گرم 20.5%تخفیف
حلوا شکری پسته عقاب – 400 گرم 22.7%تخفیف
حلوا شکری ساده عقاب – 250 گرم 22.9%تخفیف
حلوا شکری ساده عقاب – 400 گرم 22.5%تخفیف
حلوا شکری کنجدی عقاب – 250 گرم 13.3%تخفیف
کرم کنجد ساده عقاب - 350 گرمی 23.3%تخفیف