xلطفا جهت ثبت سفارش ابتدا در سایت عضو شوید.

ارتباط با ما :   02177323131  حداقل خرید 50 میلیون ریال
ارده 600 گرمی عقاب 12.6%تخفیف
حلوا ارده سنتی عقاب – 100 گرم 16.7%تخفیف
حلوا ارده سنتی عقاب – 50 گرم 20.1%تخفیف
حلوا شکری پسته عقاب – 250 گرم 12.4%تخفیف
حلوا شکری پسته عقاب – 400 گرم 21.4%تخفیف
حلوا شکری ساده عقاب – 250 گرم 12.3%تخفیف
حلوا شکری ساده عقاب – 400 گرم 14.2%تخفیف
حلوا شکری کنجدی عقاب – 250 گرم 13.3%تخفیف
کرم کنجد ساده عقاب - 350 گرمی 10.4%تخفیف